Enterijer

U enterijeru kompakt je izuzetnu primenu našao u izradi sanitarnih kabina, radnih ploča, kancelarijskih stolova, izradi kuhinjskih radnih ploča i druge vrste nameštaja.

Max Compact Interior je sa crnim jezgrom i u standardu je obostrano dekorativan u debljinama od 5 mm do 20 mm dok je u debljinama od 2-5mm jednostrano u dekoru.

Dimenzije

Max Resistance 2 compact HPL sa integrisanim hemijski otpornim površina je odgovor na izuzetno visoke standarde koji su postavljeni kako u farmaceutskoj industriji tako i u medicinskim ustanovama.

Dimenzije

Max Compact sa belim jezgrom, kompaktni paneli, iako slični u obliku i funkciji, pokazuju finu stilsku razliku: jezgro panela ostaje belo.

Dimenzije

Sanitarne kabine

Kancelarijske radne ploče

Kuhinjske radne ploče