Šta je ELEMENT?

Jednostavan odabir elemena iz kataloga u željenim dimenzijama, pruža sigurnost u ispravnost svih mera jednog elementa. Korišćenje predefinisanih elemenata, omogućava punu pouzdanost i konstantnost bez obzira kada se i od kojih materijala element izrađuje. Skraćenjem vremena za, davanje ponude, izvlačenje dimenzija za izradu krojnih lista, poručivanja repromaterijala, ručno bušenje i pripremu, omogućava se značajna ušteda vremena odnosno novca što dalje omogućava veću posvećenost kupcu. Sve prethodno navedeno, našim saradnicima,omogućava da tržištu ponude visok kvalitet proizvoda a time ostvare i veći profit.

Element

Kako se koristi ELEMENT?

Po odabiru željenog elementa iz kataloga potrebno je u porudžbenici, koju možete preuzeti sa sajta, upisati njegov naziv sa šifrom kao i sve ostale bitne podatke, odnosno odabrati ponuđene opcije iz kataloga vezanu za konkretan element. Popunjenu porudžbenicu, sa svim elementima, treba poslati na e-mail adresu element@lamex.rs. Operater će Vam u što skorijem roku e-meilom dostaviti ponudu sa rokom isporuke. Samo podaci koji se nalaze uponudi su validni, stoga je potrebno detaljno proveriti ponudu i ako je sve navedeno prihvatljivo, molimo da putem e-meila pošaljete Vašu saglasnost.