EGGER ima jaku bazu zahvaljujući zdravom razvoju, inovativnim proizvodima i visokim standardima kvaliteta. Naši radnici koji su predani poslu i visoko kvalifikovani imaju ključnu ulugu u tome što smo postali jedna od vodećih evropskih kompanija u industriji proizvoda na bazi drveta.

Kao porodična kompanija sa jakom bazom kapitala, u mogućnosti smo da iz naših sopstvenih resursa uveliko finansiramo ulaganja u naš razvoj. Eksterno finansiranje koristimo samo u ciljane svrhe i to u veoma ograničenom obimu.

Sve ovo nas čini snažnim i proverenim partnerom za budućnost.