FUNDERMAX PROGRAM

“For people who create”

Bez obzira da li se radi o nameštaju, fasadama ili opremanju enterijera, FunderMax je uvek kao spona između ideje i materijala.

Mi razumemo arhitekte, prerađivače i industriju namešteja – kao i stvarne donosioce odluka: Vaše kupce.

Konstantno razmišljamo o problemima, razvijamo proizvode i stvaramo ih. Naša snaga leži u dobro osmišljenim materijalima zasnovanim na drvetu i kompaktnim laminatima. Mi sebe vidimo kao proizvodni pogon, servisni partner i dizajnersku laboratoriju. Samo zato što smo visoko kompetentni u sva tri polja, možemo napraviti vrhunske proizvode koji su Vama u službi.