Projekat: Stambena zgrada

Lokacija: Novi Sad, Srbija

Investitor: Dream Home

Projektant: Lazar Kuzmanov

Primena Max Compact Exterior panela.

Dekor: 0803 NT Tirolski bor