FUNDERMAX

“For people who create”

Bez obzira da li se radi o nameštaju, fasadama ili opremanju enterijera, FunderMax program je uvek spona između ideje i materijala. FunderMax je kompanija koja konstantno unapređuje svoje proizvode i proizvodne procese, prateći potrebu za izdržljivim, savremenim i atraktivnim materijalim izuzetnih performansi. FunderMax se etablirao kao jedan od vodećih proizvođača visokokvalitetnih HPL Compact ploča za eksterijer i enterijer (nameštaj, sanitarne kabine od Compacta 13mm debljine), kao i oplemenjene iverice sa različitim performansama. Mi smo ovlašćeni disributeri FunderMax programa, i realizovali smo brojne projekte, opremili javne i privatne prostore upravo koristeći FunderMax materijale.

Fasadni paneli

Max Exterior Compact

Max Exterior Compact ENDURO

Sjaj obostrano 18mm

Sjaj obostrano 10mm

Oplemenjena iverica 18mm

Oplemenjena iverica 25mm

Kabine od FunderMax HPL - Compacta 13mm