Kuća sa 4 stana

Ložionička, Novi Sad

Projekat: Kuća sa četiri stana

Lokacija: Ložionička 43 Novi Sad

Autor projekta: K2 Kovačević konstrukcije, Miloš Kovačević dig. i Jovana Boškov dia.

Investitor: Stilles Gradnja

Foto: Miloš Martinović

Primena Max Compact Exterior panela:  0794 NT Patina Bronza