Montažni urbani objekti i mobilijar

Klupe, stajališta, biciklane, kiosci, svlačionice, dečija igrališta… Zajednički imenitelj za mobilijar i montažne urbane objekte koje koristi veliki broj ljudi mora da bude trajan i otporan materijal. Takođe, ovi objekti, budući da se nalaze napolju, moraju da izdrže ocilacije u temperaturi, uticaj padavina, habanje. Materijal koji je odgovor na ovakve zahteve je Max Compact Exterior – HPL, kompanije fundermax logo

Šta je zapravo FunderMax kompakt?

FunderMax kompakt ili „Max Compact Exterior“ ploče su HPL ploče (High Pressured Laminate). Proizvode se u složenim procesima tako što se se slojevi papira impregniraju smolom, presuju pod visokim pritiskom i visokim temperaturama, a preko dekorativnog sloja dvostrano se oplemenjuju akrilno-poliuretanskim smolama. Dobijaju se ploče velikih formata koje su veoma otporne.

Visoki standardi

Uz Max Compact Exterior, montažni urbani objekti se mogu dizajnirati u skladu sa najnovijim svetskim trendovima u urbanoj arhitekturi. Savremeni standardi pred nas stavljaju zahteve da javni objekti budu moderno dizajnirani, ali i da budu trajni. Takođe moraju biti ekonomični na duže staze, otporni na habanje i grebanje. Max Compact Exterior je otporan na uticaj ekstremno niskih temperatura (od-80 C°), i ekstremno visokih (do +180 C°). Takođe, važno je da održavanje i čišćenje grafita i prljavštine bude što lakše. Sve ove uslove ispunjava Max Compact Exterior.

FunderMax kompakt takođe ispunjava visoke standarde kad se radi o negorivosti (u standardu B klase negorivosti, dok je „M. LOOK“ kompakt A2 klase negorivosti), i usklađenosti sa internacionalnim standardima za kvalitet, ekologiju, energetsku efikasnost i bezbednost.

Trajnost i sloboda pri projektovanju

Upotreba Max Compact Exterior-a omogućava veliku slobodu pri projektovanju dečijih igrališta, parkovskog mobiljara, stajališta jer dolazi u velikom broju dekora (uni, drvni, reprodukcije materijala), i lako se obrađuje i montira. Široke mogućnosti pri dizajniranju i velika otpornost na sve spoljašnje uticaje, osiguravaju trajnost i savremen izgled svih spoljnih elemenata konstruisanih sa Max Compact Exterior pločama.