Projekat: Stambeno-poslovni objekat

Lokacija: Šabac, Cara Dušana 36, Srbija

Arhitektonski biro: mARHi biro za projektovanje

Investitor: Paten gradnja

Primena Max Compact Exterior panela.

Dekori: 0083 NT Tirolski bor, 0085 NT bela, 0080 NT Crna