nova kolekcija nudi više dekora i struktura, više inspiracije i više usluga u proširenoj ponudi. Ova kolekcija izrazito je okrenuta svima vama koji osmišljavate i konstruišete nameštaj i bogatija je za:

 Nove strukture: ST32 Feelwood Vintage, ST20 Metal Brushed, ST19 Deepskin Excellent za Eurodekor oplemenjene ploče iverice (Univer), a u programu radnih ploča strukture ST75, ST32, i PT (PerfectSense Topmatt laminati usklađeni sa PerfectSense Matt lakiranim pločama i laminatima).

    • 172 nova dekora,
    • Nove akcent trake i proširena ponuda dekora kant traka,
    • Veća usklađenost dekora na proizvodima,
    • Veći izbor radnih ploča 

Kontaktirajte nas